Giao ban trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Sáng qua (ngày 10/3), dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chính phủ đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với 63 đầu cầu truyền hình trong cả nước nhằm sơ kết 3 năm thực hiện QĐ 157/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


  Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu tuyên truyền sâu rộng hơn về chính sách
tín dụng này. Ảnh: nguyentandung.org.vn


Nghệ An đứng thứ 2 cả nước về số lượng và doanh số vay học sinh, sinh viên. Đến 31 tháng 12/2010, tổng doanh số cho vay đạt hơn 1.782 tỷ đồng. Số học sinh, sinh viên vay vốn gần 127.000 em, mức dư nợ bình quân mỗi học sinh, sinh viên hiện nay là 15,2 triệu đồng, doanh số dư nợ đạt 74 tỷ đồng. Đến 31 tháng 12/2010, tổng nợ quá hạn là 3.559 triệu đồng, chiếm 0,2%.


Năm 2011, Ngân hàng chính sách xã hội sẽ thực hiện giải ngân cho HSSV vay số tiền 836 tỷ đồng, tăng trưởng 48,8% so với năm 2010, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, chỉ đạo làm tốt công tác thu lãi của hộ vay theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các hộ nộp lãi tự nguyện và các hộ đến kỳ trả lãi. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các trường hợp cho vay không đúng đối tượng, sử dụng vốn sai mục đích.


Quỳnh Lan