Nghệ An xem xét nâng chế độ bồi dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao

(Baonghean.vn) - Theo dự thảo trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới, huấn luyện viên, vận động viên thể thao các đội tuyển trong thời gian tập luyện, huấn luyện và thi đấu tại các giải thi đấu thể thao được cấp có thẩm quyền tổ chức sẽ được nâng chế độ tiền ăn.

Sáng 20/6, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra một số dự thảo nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực văn hóa - xã hội trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 tới.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra. Cùng tham dự có đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng và Lê Ngọc Hoa. Ảnh: Minh Chi

Nâng chế độ bồi dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao

Thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An; các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao (đơn vị được UBND tỉnh giao tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết) làm rõ các đối tượng được thụ hưởng chính sách, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp chính sách; nguồn ngân sách đảm bảo và mức chi tăng thêm khi dự thảo nghị quyết này được HĐND tỉnh thông qua so với Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND, ngày 20/4/2012 của HĐND tỉnh đang thực hiện.

Theo đó, đối tượng được áp dụng chính sách là huấn luyện viên, vận động viên thể thao các đội tuyển trong thời gian tập luyện, huấn luyện và thi đấu tại các giải thi đấu thể thao được cấp có thẩm quyền tổ chức. 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đặt ra vấn đề làm rõ nguồn ngân sách đảm bảo chi chế độ bồi dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên, tránh nghị quyết sau khi ban hành không đảm bảo chế độ chi kịp thời. Ảnh: Minh Chi
Mức chi chế độ dinh dưỡng từ 130 đến 290 nghìn đồng/người/ngày, tùy theo từng đội tuyển. Mức chi ngân sách tăng thêm so với Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND hiện hành là khoảng 8 tỷ đồng/năm và tổng ngân sách tỉnh chi chế độ dinh dưỡng sau nghị quyết mới có hiệu lực là khoảng 21 tỷ đồng/năm.
Quy định trách nhiệm đóng góp của người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc 

Cũng tại cuộc họp, Ban Văn hóa - Xã hội tiến hành thẩm tra dự thảo một số nghị quyết quy định một số chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và trách nhiệm đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Tiêm thuốc cắt cơn giải độc cho người nghiện ma túy tổng hợp tại Trung tâm LĐXH TP. Vinh. Ảnh tư liệu

Theo đó, ngoài ngân sách tỉnh chi hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở cai nghiện thì người nghiện ma túy hoặc gia đình người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện nội trú tại cơ sở cai nghiện ma túy phải có trách nhiệm đóng góp 30% tiền ăn hàng tháng khi bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ngoài ra, người nghiện ma túy thực hiện cai nghiện tại các cơ sở còn có trách nhiệm đóng góp khoản tiền điện, tiền nước sinh hoạt; tiền sinh hoạt văn thể và tiền học văn hóa, học nghề (nếu có nhu cầu).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng giải trình làm rõ một số vấn đề thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đặt ra. Ảnh: Minh Chi

Ban Văn hóa - Xã hội cũng đã tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết chế độ hỗ trợ nhân viên các nhà trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông dân tộc nội trú, định mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Kết luận tại cuộc thẩm tra, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hường thống nhất cao với các dự thảo mà các sở xây dựng, đồng thời đề nghị các sở tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo, trong đó chú trọng làm rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn, đảm bảo chặt chẽ, thuyết phục để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Liên quan đến dự thảo nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội lưu ý Sở Văn hóa - Thể thao và UBND huyện Nghĩa Đàn thực hiện đúng quy định pháp luật, tạo sự đồng thuận của nhân dân, đảm bảo yếu tố giáo dục về văn hóa, lịch sử và sự phát triển.