Tham khảo đáp án môn Hóa học THPT quốc gia 2018

Các thí sinh cả nước vừa hoàn thành bài thi Khoa học Tự nhiên gồm 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học. Nhìn chung các thí sinh đánh giá đề thi Hóa học.
Đáp án môn Hóa mã đề 209