.

Việt Nam sản xuất súng mạnh hơn B41

.

Với hiệu quả chiến đấu cực tốt, B41 hiện vẫn là trang bị chủ lực trong quân đội nhiều nước. Tuy nhiên, Việt Nam đã sản xuất được loại đạn mạnh hơn.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

 

Viện Vũ khí (thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã sản xuất thành công nhiều vũ khí cực uy lực, trong đó có súng SCT-29 và đạn chống tăng ĐCT-7.
Viện Vũ khí (thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã sản xuất thành công nhiều vũ khí cực uy lực, trong đó có súng SCT-29 và đạn chống tăng ĐCT-7.

 

Hồi tháng 10/2015, Việt Nam đã bắn thử nghiệm thành công đạn chống tăng nội địa ĐCT-7 cho súng chống tăng SCT-29.
Hồi tháng 10/2015, Việt Nam đã bắn thử nghiệm thành công đạn chống tăng nội địa ĐCT-7 cho súng chống tăng SCT-29.

 

Kết quả bắn thử nghiệm đạn chống tăng ĐCT-7 thành công lần này đã làm tăng đáng kể sức mạnh của bộ binh trong chiến đấu và là lời khẳng định cho sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
Kết quả bắn thử nghiệm đạn chống tăng ĐCT-7 thành công lần này đã làm tăng đáng kể sức mạnh của bộ binh trong chiến đấu và là lời khẳng định cho sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

 

Theo thông tin được công khai, súng chống tăng SCT-29 có nhiều ưu điểm hơn so với các loại súng phóng lựu vác vai chống tăng như B40, B41 cả về tầm bắn và uy lực sát thương.
Theo thông tin được công khai, súng chống tăng SCT-29 có nhiều ưu điểm hơn so với các loại súng phóng lựu vác vai chống tăng như B40, B41 cả về tầm bắn và uy lực sát thương.

 

Cụ thể, phần đầu của đạn ĐCT-7 được thiết kế theo nguyên lý lượng nổ lõm, nhằm tập trung uy lực của thuốc nổ, tạo ra lượng nhiệt lớn để xuyên qua các lớp giáp bảo vệ của các loại xe tăng, bọc thép...
Cụ thể, phần đầu của đạn ĐCT-7 được thiết kế theo nguyên lý lượng nổ lõm, nhằm tập trung uy lực của thuốc nổ, tạo ra lượng nhiệt lớn để xuyên qua các lớp giáp bảo vệ của các loại xe tăng, bọc thép...

 

Việc chế tạo thành công đạn ĐCT-7 cho súng chống tăng SCT-29 có ý nghĩa rất lớn, làm tăng đáng kể sức mạnh các lực lượng trong quân đội.
Việc chế tạo thành công đạn ĐCT-7 cho súng chống tăng SCT-29 có ý nghĩa rất lớn, làm tăng đáng kể sức mạnh các lực lượng trong quân đội.

 

Bởi loại súng này không chỉ được biên chế đi kèm bộ binh mà còn được lắp đặt trên một số loại xe bọc thép, xe bán tải,... nhằm tăng khả năng cơ động trên chiến trường.
Bởi loại súng này không chỉ được biên chế đi kèm bộ binh mà còn được lắp đặt trên một số loại xe bọc thép, xe bán tải,... nhằm tăng khả năng cơ động trên chiến trường.

 

Việc chế tạo thành công súng chống tăng SCT-29 và đặc biệt là đạn ĐCT-7 cũng giúp nâng cao khả năng tự chủ trong sản xuất, chế tạo vũ khí, đáp ứng yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội và giảm đáng kể chi phí quốc phòng, tiết kiệm ngân sách Nhà nước.
Việc chế tạo thành công súng chống tăng SCT-29 và đặc biệt là đạn ĐCT-7 cũng giúp nâng cao khả năng tự chủ trong sản xuất, chế tạo vũ khí, đáp ứng yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội và giảm đáng kể chi phí quốc phòng, tiết kiệm ngân sách Nhà nước.

Theo Baodatviet

;
.
.