.

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3

.

(Baonghean.vn) - Sáng 12/9, tại Trường Quân sự tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 cho 90 học viên là trưởng, phó phòng ban, ngành cấp huyện năm 2017. 

 

Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh phát biểu. Ảnh: Trọng Kiên

Trong thời gian 12 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chiến lược QP-AN một số nước liên quan đến QP-AN Việt Nam;...

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng, Đại tá Trần Văn Hùng đề nghị các học viên học tập nghiêm túc, tích cực thảo luận, trao đổi các chuyên đề; qua đó, nâng cao trình độ, nhận thức về công tác QP-AN, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

                                                                       Trọng Kiên

;
.
.