.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

.

(Baonghean.vn) - Sáng 9/12, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hội nghị được tiến hành trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Trung ương Đảng tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị.

Ở điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh  ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đây là nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến những vấn đề vừa cơ bản, cấp bách, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm và hoan nghênh. Việc tổ chức hội nghị toàn quốc để phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết là nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong cán bộ chủ chốt từ Trung ương đến cơ sở để chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, trong quá trình học tập, nghiên cứu cần nhận thức đúng đắn, sâu sắc việc xây dựng Đảng phải luôn đi đôi với chỉnh đốn; nói cách khác, đổi mới, chỉnh đốn Đảng là bộ phận không thể tách rời công tác xây dựng Đảng, là yêu cầu khách quan, tự nhiên và việc làm thường xuyên của Đảng. Cần nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, thực hiện một cách có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Trực tiếp quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu rõ 5 lý do để BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết này. 

Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định: xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, chính trị, tự đổi mới và tự chỉnh đốn là đòi hỏi phải thường xuyên, liên tục. Điểm mới của Nghị quyết lần này là đã chỉ ra có hệ thống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó.

Quan điểm thực hiện Nghị quyết là kết hợp giữa “xây” và “chống”, nhưng lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách; không chủ quan, nóng vội mà phải kiên quyết, kiên trì, nghiêm túc thực hiện, nói ít làm nhiều, không hình thức, phô trương nhưng đảm bảo hiệu quả cao. Phương châm thực hiện là mọi lúc, mọi nơi, mọi người cùng thực hiện Nghị quyết, trong đó nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu.

 

Chủ trì ở điểm cầu Nghệ An.
Các đồng chí chủ trì ở điểm cầu Nghệ An.

Nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp mới, mạnh mẽ, quyết liệt. Đó là đổi mới và bắt buộc học tập lý luận chính trị, cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến”, không “tự chuyển hóa”; cơ chế kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, công khai kết quả xử lý vi phạm; tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng; phát huy vai trò của báo chí, các cơ quan truyền thông...

Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, phân tích, dự báo một số khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết và hướng giải quyết, Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cấp, các ngành cụ thể hóa, sát với tình hình của từng cấp, từng ngành, từng cơ sở để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống có hiệu quả.

 

Toàn cảnh hội nghị ở điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị ở điểm cầu Nghệ An.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề ra 14 nhiệm vụ trọng tâm. Ban Bí thư Trung ương Đảng giao 25 Bộ, ban, ngành Trung ương xây dựng các đề án để thực hiện Nghị quyết.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống có hiệu quả, yêu cầu các cấp, các ngành xây dựng chương trình hành động, gắn với kiểm tra thực hiện chương trình hành động ở cấp dưới, tổ chức kiểm điểm hàng năm. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ sở cần xác định rõ những việc cần làm và kiên quyết làm, có trọng tâm, trọng điểm; đề ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục hiệu quả, gắn với thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, quan tâm chỉ đạo xử lý ngay các vụ việc nổi cộm, bức xúc, nhất là các vụ việc tham nhũng, lãng phí và liên quan đến công tác cán bộ; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Mai Hoa

;
.
.