.

Chú trọng 8 giải pháp cơ bản để phát triển ngành du lịch

.

(Baonghean.vn) - Chiều 27/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên định kỳ tháng 2/2017.

Tham dự có các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, huyện, thành, thị ủy trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Kha Văn Tám - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các báo cáo viên được tiếp thu 3 nội dung chính: Triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế; định hướng tuyên truyền trong tháng 3/2017.

 

Đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Hoài Thu
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Hoài Thu

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch trình bày Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó chú trọng 8 giải pháp cơ bản để phát triển ngành Du lịch của Việt Nam, gồm: Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; Cơ cấu lại ngành Du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Hoàn thiện thể chế, chính sách; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch; Tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch và Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Văn Sơn - Trưởng Phòng Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin đến các báo cáo viên tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Đáng chú ý có: điều hành của Chính phủ trong 2 tháng đầu năm với 2 Nghị quyết quan trọng về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; kết quả Hội nghị Xúc tiến đầu tư Xuân Đinh Dậu; tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm; 1 tháng cầm quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump…

 

Kha Văn Tám
Đồng chí Kha Văn Tám - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến các định hướng tuyên truyền trong tháng 3/2017. Ảnh: Hoài Thu

Định hướng tuyên truyền trong tháng 3/2017, đồng chí Kha Văn Tám - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết cần chú trọng các nội dung: tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết mới ban hành của Đảng; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 2 tháng đầu năm, trong đó nhấn mạnh kết quả về sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thu hút đầu tư, các hoạt động văn hóa, lễ hội…

Tiếp tục tuyên truyền về bản chất vụ việc một số giáo dân xứ Song Ngọc gây rối an ninh trật tự; trong đó có các giải pháp, biện pháp của Chính phủ về sự cố môi trường; chủ động nắm chắc tình hình những thông tin, hoạt động xuyên tạc chống phá của các thế lực phản động để đấu tranh, phản biện, ngăn chặn; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân để xây dựng mối đoàn kết lương - giáo; tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong nhân dân, đặc biệt là trong đồng bào có đạo; tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong vùng đồng bào có đạo.

Cùng với đó là việc phổ biến Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp tục triển khai quán triệt Nghị quyết 05 gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Hoài Thu

;
.
.