.

Chụp ảnh kỷ yếu: Học sinh thích thú, phụ huynh thấy phí, giáo viên băn khoăn

.
;
.
.