.

Nghệ An: Phân bổ gần 1.520 tấn gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn

.

(Baonghean) - Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4170/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt số lượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ gạo là 20.278 em với lượng gạo phân bổ là 1.520.850 kg.

 

Ảnh tư liệu
Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh cấp gạo cho người dân miền Tây Nghệ An. Ảnh tư liệu

Do số gạo còn dư năm học 2016 - 2017 là 1.198 kg, nên nhu cầu gạo cần cấp thực tế là 1.520.850 kg - 1.198 kg = 1.519.652 kg (một nghìn năm trăm mười chín tấn, sáu trăm năm hai kilôgam); được cấp thành 2 đợt: Đợt 1 cấp trước ngày 30/9/2017, số lượng của tháng 9 - 11/2017 là 911.312 kg (chín trăm mười một tấn, ba trăm mười hai kilôgam). Đợt 2 cấp trước ngày 20/11/2017, số lượng gạo của tháng 12/2017 và tháng 1/2018 là 608.340 kg (sáu trăm linh tám tấn, ba trăm bốn mươi kilôgam).

UBND tỉnh đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trục tiếp cho UBND các huyện, thị xã theo danh sách đảm bảo chất lượng, đầy đủ, kịp thời; Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã liên quan phối hợp Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức tiếp nhận, cấp phát gạo cho các trường học trên địa bàn đảm bảo kịp thời, tiện lợi và tiết kiệm chi phí vận chuyển và chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận, cấp gạo kịp thời, đúng đối tượng học sinh được hỗ trợ.

Về kinh phí thực hiện việc xuất kho, vận chuyển, giao nhận hỗ trợ cho học sinh thực hiện theo quy địnhh; UBND các huyện, thị xã chủ động trích ngân sách địa phương để vận chuyển gạo cho học sinh, sau đó tổng họp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh quyết định.

UBND tỉnh

;
.
.