Khó thu hút nhân sự giỏi trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình

(Baonghean.vn)- Dù được UBND tỉnh cho chủ trương thu hút 22 vị trí việc làm cần thiết song Đài PTTH Nghệ An vẫn chưa tìm được người giỏi.
Đó là một trong những vấn đề được nêu ra tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với Đài PT-TH tỉnh sáng 23/4 theo chương trình giám sát về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham gia có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Minh Chi

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận: Tổng biên chế của Đài PT-TH tỉnh trong những năm gần đây không vượt so với tổng số biên chế tỉnh giao. Cụ thể, năm 2015, tỉnh giao 145 biên chế và số biên chế thực có là 140 người; năm 2016, tỉnh giao 142 biên chế và số biên chế thực có 129 người; năm 2017, tỉnh giao 134 biên chế, số biên chế thực có là 123 người.

Tuy nhiên, các thành viên đoàn giám sát quan tâm đến một số vấn đề như hợp đồng lao động, bố trí nhân sự cốt cán các phòng chuyên môn...

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng, Đài PT-TH tỉnh cần xác định rõ mô hình hoạt động gắn với xây dựng đề án tổ chức bộ máy và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với cơ chế tự chủ, đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động. Ảnh: Minh Chi

Phân tích về cơ chế hoạt động của Đài từ bao cấp hoàn toàn sang tự chủ một phần và yêu cầu phát triển ngày càng cao của đơn vị với một số hoạt động, dịch vụ được bổ sung, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng: Đài PT-TH tỉnh cần xác định rõ mô hình hoạt động gắn với xây dựng đề án tổ chức bộ máy và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với cơ chế tự chủ, đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động.

Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Nguyễn Như Khôi giải trình một số nội dung đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh quan tâm. Ảnh: Minh Chi

Giải trình làm rõ về một số nội dung đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Nguyễn Như Khôi cho rằng, lĩnh vực phát thanh – truyền hình đã và đang có sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ và yêu cầu chất lượng ngày càng cao.

Mấy năm gần đây mặc dù đã được UBND tỉnh cho chủ trương thu hút 22 vị trí việc làm cần thiết song vẫn chưa thu hút được. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đài đã xin và được UBND tỉnh đồng ý cho chủ trương tuyển dụng hợp đồng đối với 19 vị trí cần thiết.

Cũng theo ông Nguyễn Như Khôi, với tính chất lĩnh vực phát thanh – truyền hình yêu cầu phát triển công nghệ, sự sáng tạo cao và có sức trẻ, đặt ra yêu cầu phải thu hút đội ngũ đáp ứng yêu cầu, bởi vậy việc tinh giản biên chế theo cơ chế “ra 2 vào 1” là khó thực hiện.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Đài PT-TH tỉnh. Ảnh: Minh Chi

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị Đài PT-TH tỉnh cần xem xét, điều chỉnh bổ sung, nâng cao chất lượng đề án vị trí việc làm, đảm bảo sát thực tế và ổn định biên chế lâu dài. Mặt khác, Đài cũng cần rà soát chặt chẽ, bố trí lãnh đạo phòng, biên chế gắn với vị trí việc làm; rà soát lao động hợp đồng gắn với vị trí việc làm cần thiết để sớm giải quyết theo hướng tuyển dụng đảm bảo ổn định lâu dài hoặc chấm dứt hợp đồng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đài rà soát lại đề án tinh giản biên chế của đơn vị, gắn với lộ trình tinh giản 10% đến năm 2021; tiếp tục tăng cơ chế tự chủ, giảm dần nguồn chi từ ngân sách đối với hoạt động phát thanh, truyền hình; tích cực thu hút nguồn lực chất lượng cao gắn với đào tạo, bồi dưỡng, từng bước cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động phù hợp vị trí, việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.