.

Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT góp phần đảm bảo an sinh xã hội

.

(Baonghean) - Báo Nghệ An phỏng vấn ông Lê Trường Giang - Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An

P.V: Xin ông cho biết những điểm nhấn kết quả hoạt động của ngành BHXH tỉnh trong năm 2016?

Ông Lê Trường Giang: Năm 2016, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả toàn diện: Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tăng nhanh diện bao phủ BHXH, BHYT; tỷ lệ nợ đọng BHXH giảm so với năm 2015. Giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng theo đúng quy định; xây dựng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kiểm tra, kiểm soát chi phí KCB BHYT nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHYT; khắc phục, hạn chế tối đa tình trạng bội chi quỹ BHYT khi những quy định mới về thông tuyến KCB, tăng giá dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 37 có hiệu lực thi hành.

Giao dịch một cửa tại BHXH huyện Đô Lương.	Ảnh: Lâm Tùng
Giao dịch một cửa tại BHXH huyện Đô Lương. Ảnh: Lâm Tùng

Năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ lớn như: Triển khai thực hiện nhiều chính sách mới theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT mà quan trọng nhất đó là chính sách thông tuyến KCB BHYT từ ngày 1/1/2016; thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa Luật BHXH sửa đổi năm 2014 đi vào cuộc sống; tiếp tục ứng dụng các phần mềm mới trong hoạt động nghiệp vụ (phần mềm 3S, phần mềm Giao dịch hồ sơ điện tử); vận hành Hệ thống Thông tin giám định Bảo hiểm y tế nhằm kết nối, liên thông thông tin giữa cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và cơ quan BHXH.

Tính đến tháng 12/2016, BHXH tỉnh đã tiến hành cài đặt phần mềm giao dịch điện tử cho 6.918/7.945 đơn vị sử dụng lao động; trong đó có 5.230 đơn vị đã thực hiện đăng ký giao dịch.

Trong năm, BHXH tỉnh đã chủ động tiến hành rà soát để đảm bảo giải quyết kịp thời chế độ cho 225/239 cán bộ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;  hoàn thành công tác in, cấp thẻ BHYT năm 2016 của đối tượng hộ nghèo, hộ gia đình cận nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng; thực hiện in cấp thẻ BHYT kịp thời cho 392.749 đối tượng là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển từ ngày 1/9/2016 đến 31/12/2016. Đồng bộ dữ liệu, cấp thẻ BHYT theo mẫu mới và có mã vạch hai chiều nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác KCB theo quy chuẩn, tạo thuận lợi cho các bên trong KCB BHYT, đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành và phù hợp với chiến lược phát triển BHYT toàn dân.

Người lao động làm thủ tục cấp sổ BHXH tại Bảo hiểm xã hội Nghệ An.
Người lao động làm thủ tục cấp sổ BHXH tại Bảo hiểm xã hội Nghệ An.

Công tác chi trả tiếp tục được quan tâm, tổ chức thực hiện tốt. BHXH tỉnh đã tập trung triển khai những biện pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện quản lý người hưởng, chi trả thông qua bưu điện; tổ chức kiểm tra đột xuất công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại một số điểm chi trả trên địa bàn nhằm kịp thời chấn chỉnh những bất cập, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người hưởng. 

Đặc biệt, từ sự phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến bội chi quỹ BHYT 6 tháng đầu năm; thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã; BHXH tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, rà soát các nội dung chi phí đề nghị thanh toán của các cơ sở KCB. Do đó, từ tháng 9/2016 đến nay, tình hình sử dụng quỹ KCB BHYT đã có những chuyển biến tích cực.

Theo số liệu các cơ sở KCB trong toàn tỉnh đề nghị cơ quan BHXH thanh toán đã giảm cả 3 tiêu chí: tổng chi phí đề nghị thanh toán, mức chi phí bình quân cho một lần KCB BHYT, chỉ định các dịch vụ y tế (nhất là các kỹ thuật cao), thuốc không thực sự cần thiết, nhất là ở các cơ sở y tế ngoài công lập.  Mặc dù 6 tháng đầu năm 2016, Nghệ An bội chi quỹ KCB BHYT nhưng tổng chi phí KCB dự kiến cả năm 2016 vẫn trong dự toán được giao và nằm trong khả năng điều tiết, cân đối quỹ BHYT của BHXH Việt Nam. 

Cán bộ BHXH tỉnh đối thoại với công nhân về chính sách BHXH, BHYT tại Công ty Điện tử BSE.	Ảnh: P.V
Cán bộ BHXH tỉnh đối thoại với công nhân về chính sách BHXH, BHYT tại Công ty Điện tử BSE. Ảnh: P.V

P.V: Để đạt được kết quả trên, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung vào những giải pháp nào, thưa ông?

Ông Lê Trường Giang: BHXH tỉnh đã tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính, đó là: 

1. Tranh thủ sự chỉ đạo của chính quyền địa phương các cấp; sự phối hợp của các sở, ngành có liên quan trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản triển khai, đôn đốc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; Phối hợp với các sở, ngành có liên quan ra đời các văn bản; Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT năm 2015 và 2016; Chấn chỉnh các cơ sở KCB trong thực hiện KCB BHYT; Tăng cường phối hợp các giải pháp phòng, chống các hành vi vi phạm trong quản lý quỹ KCB BHYT theo quy định của pháp luật; Phối hợp với các ban, ngành liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT.

2. Tập trung cho công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ.

Trong năm, BHXH tỉnh đã thường xuyên rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, loại bỏ các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực BHXH, BHYT không còn phù hợp, đảm bảo các TTHC đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian và chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; Chủ động phối hợp các sở, ngành xây dựng cơ chế liên thông kết nối thông tin về doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký lao động, BHXH theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện việc sử dụng mã số doanh nghiệp duy nhất, sử dụng chữ ký số của doanh nghiệp trong tất cả các quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước và trong các hoạt động doanh nghiệp. 

Từ ngày 1/7/2016, BHXH tỉnh triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT, chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB toàn tỉnh được thực hiện chuyển, nhận dữ liệu qua cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT tập trung của BHXH tỉnh. 

Đặc biệt, kể từ tháng 10/2016, tại bộ phận “Một cửa” Văn phòng BHXH tỉnh và BHXH các huyện đã thực hiện việc cấp lại thẻ BHYT bị mờ, rách hoặc mất (cấp lại không thay đổi thông tin) cho các đối tượng.

3. Tập trung công tác tuyên truyền.

Cùng với các hoạt động nghiệp vụ khác, trong năm 2016, công tác tuyên truyền với nhiều hình thức được ngành tăng cường và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ngành đã chủ động xây dựng và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.

Doanh nghiệp làm thủ tục BHXH tại BHXH huyện Nghi Lộc.
Doanh nghiệp làm thủ tục BHXH tại BHXH huyện Nghi Lộc.

P.V: Năm 2017 BHXH tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ nào, thưa ông?

Ông Lê Trường Giang:  Năm 2017 ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 21/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Triển khai thực hiện tốt các Luật BHXH, Luật BHYT...

Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; Xây dựng, ký kết các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan; Tập trung triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020 và dự toán BHXH Việt Nam giao; phấn đấu hoàn thành 100% dự toán thu, giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH xuống mức thấp nhất. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng có hiệu quả các phần mềm trong quản lý và giải quyết nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Tập trung đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ chính sách cho người lao động và các đối tượng theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh các giải pháp kiểm soát có hiệu quả chi phí KCB BHYT, đảm bảo an toàn nguồn quỹ BHYT. Triển khai thực hiện tốt công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định của Luật BHXH đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. 

Triển khai thực hiện tốt các quy định quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN. Xây dựng các giải pháp và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

P.V: Cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn!

Thanh Thủy

(Thực hiện)

;
.
.