.

[Infographic] Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2016

.

(Baonghean.vn) - Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII  đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

 

 Nhóm PV - KTV

Bạn đọc có thể gửi ý kiến tới Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17

[kien_nghi_hoi_dong]

;
.
.