Nghệ An được Chính phủ duyệt bao nhiêu xã bãi ngang đặc biệt khó khăn?

(Baonghean) - Theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020, cả nước có 291 xã của 82 huyện, 23 tỉnh được công nhận.
Một góc xã bãi ngang Quỳnh Long. Ảnh: Đ.T
Riêng tỉnh Nghệ An có 12 xã được xác định là vùng bãi ngang ven biển theo Quyết định số 131 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể: xã Quỳnh Lộc thuộc thị xã Hoàng Mai; các xã: Quỳnh Long, Quỳnh Thọ thuộc huyện Quỳnh Lưu; Diễn Vạn, Diễn Trung, Diễn Kim, Diễn Hải, Diễn Bích thuộc huyện Diễn Châu;  Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Thiết, Nghi Quang thuộc huyện Nghi Lộc.

Như vậy ở Nghệ An, trong số 4 huyện có xã bãi ngang được công nhận thì Nghi Lộc chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 5 xã, thị xã Hoàng Mai ít nhất với 1 xã.