.

Phụ nữ Công an Cụm thi đua số 5 ký giao ước thi đua

.

(Baonghean.vn) - Hội Phụ nữ Công an thuộc Cụm thi đua số 5, Bộ Công an quyết tâm thực hiện “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, học tập và làm theo gương Bác.

Sáng 30/8, tại hội trường Công an tỉnh Nghệ An, Hội Phụ nữ Công an các tỉnh Cụm thi đua số 5, Bộ Công an đã ký kết giao ước thực hiện phong trào “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017 - 2021.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Ngô Hoài Thu - Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, Lê Thị Tám - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An; các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, lãnh đạo phòng PX16 của các tỉnh và Ban thường vụ Hội Phụ nữ các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 5.

 

Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 5 quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua. Ảnh: Xuân Bắc
Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 5 quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua. Ảnh: Xuân Bắc

Với 3 nội dung thi đua, Hội Phụ nữ Công an Cụm thi đua số 5 gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã thống nhất kế hoạch, nội dung giao ước, thực hiện các công tác trọng tâm trong phong trào.

Cụ thể, như: 100% thành viên trong Cụm thi đua số 5 tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành; Điều lệ và Nghị quyết của Hội và về 3 nội dung của phong trào thi đua.

Đặc biệt, chú trọng xây dựng các mô hình, công trình, phần việc hiệu quả nhằm phát huy vai trò, vị thế của tổ chức Hội và hội viên. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Bên cạnh đó, chấp hành điều lệnh CAND, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Ngoài công tác chuyên môn, Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 5 còn đưa ra các hoạt động xã hội tình nghĩa, xây dựng gia đình văn hóa làm chỉ tiêu để đánh giá hàng năm. Qua đó, vận động cán bộ tích cực hưởng ứng các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, nhân đạo từ thiện. Phấn đấu 90% gia đình phụ nữ Công an đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” tại khu dân cư.

Việc tổ chức ký kết giao ước thi đua theo Cụm nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ tập thể của hội viên phụ nữ trong Cụm; tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. 

Với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 5, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An sẽ thường xuyên theo dõi, tạo điều kiện, hỗ trợ Cụm thi đua số 5 tổ chức thực hiện phong trào đạt kết quả cao.

Quỳnh Trang - Xuân Bắc

(PX15 CANA)

;
.
.