.

Con Cuông: hơn 630ha lúa nhiễm sâu bệnh

.

(Baonghean.vn) - Vụ hè thu - mùa năm nay huyện Con Cuông gieo cấy 2.261,55ha lúa và thời điểm này đã có 637ha bị nhiễm các loại sâu bệnh.

Bà con nông dân đã tích cực thăm đồng kiểm tra sâu bệnh. Ảnh: Minh Hạnh
Bà con nông dân Con Cuông tích cực thăm đồng kiểm tra sâu bệnh. Ảnh: Minh Hạnh

Nhiều diện tích lúa vừa phòng trừ xong sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 thì lứa 5 bùng phát từ ngày1/8 đến nay với diện tích 335 ha. Những địa phương bị sâu gây hại nhiều như: xã Lục Dạ, Môn Sơn, Thạch Ngàn… Ngoài ra, rầy nâu, rầy lưng trắng đã và đang phát sinh gây hại trên 177 ha với mật độ 600 - 800 con/mCá biệt, có nơi 2.000 - 3.000 con/m2. Do ảnh hưởng của thời tiết nên bệnh vàng lá cũng đã xuất hiện với diện tích tương đối rộng trên 105 ha, tập trung trên các chân ruộng sâu, sục, khó thoát nước…

Giai đoạn này diện tích lúa mùa đang bước vào thời kỳ đẻ nhánh, đứng cái còn diện tích lúa hè thu bước vào làm đòng, nếu bị các đối tượng sâu bệnh phá hại sẽ gây thiệt hại nặng về năng suất và có thể mất trắng.

Để chủ động trong việc phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại, UBND huyện Con Cuông đã chỉ đạo các ngành trong khối nông nghiệp tích cực kiểm tra, thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh, khuyến cáo bà con nông dân sử dụng những loại thuốc phun trừ phù hợp và phải thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến của sâu bệnh cuối vụ phát sinh để phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Sâu bệnh nhiều khiến bà con nông dân lo lắng. Ảnh: Minh Hạnh
Sâu bệnh nhiều khiến bà con nông dân lo lắng. Ảnh: Minh Hạnh

Theo đó, đối với sâu cuốn lá nhỏ, bà con cần sử dụng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Ammate 150SC, Clever 150SC; 300WG, Opulent 150SC, Obaone 95WG… Thời gian phun trừ hiệu quả nhất từ ngày 9/8 đến hết ngày 15/8/2017.  Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng phun trừ trên các diện tích có mật độ từ 1.000 con/m2 trở lên bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Chess 50WG, Oshin 20 WP, Elsin 10 EC, Sutin 50SC, Chatot 600 WG, Cyo super 200 WP… đảm bảo theo nguyên tắc “ 4 đúng”.

Minh Hạnh - Bá Hậu

;
.
.