.

Con Cuông xây dựng 1,5 ha rau an toàn theo hướng VietGap

.

(Baonghean.vn) - Đây là mô hình được triển khai tại xã Chi Khê (Con Cuông) nhằm cung cấp cho thị trường những sản phẩm rau sạch, an toàn.

Mô hình trồng rau sạch theo hướng VietGap được thực hiện tại thôn Thủy Khê xã Chi Khê là mô hình điểm nằm trong Đề án trồng rau của huyện Con Cuông giai đoạn 2016 - 2020.

HTX Nông nghiệp cây con xã Chi Khê là đơn vị đi tiên phong thực hiện đề án, triển khai trồng trên diện tích 1,5ha, có hệ thống tưới nhỏ giọt. Dự tính tổng kinh phí đầu tư ban đầu là 200 triệu, trong đó huyện hỗ trợ triển khai xây dựng mô hình 150 triệu.

 

làm đất taiin mô hiinhg
Theo quy trình VietGap, đất được làm tơi, chỉ bón phân 1 lần trước khi gieo trồng và chủ yếu bón phân chuồng đã được ủ hoai với vôi bột để xử lý mầm bệnh. Ảnh: Bá Hậu

Hiện nay, các thành viên HTX đang tiến hành làm đất, bón phân và dự tính đến cuối tháng sẽ hoàn thành việc xuống giống một số loại rau ngắn ngày như: Cà, bắp cải, đậu cô ve… Theo đó, sau khi xuống giống tuyệt đối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà phải bắt sâu, làm cỏ bằng phương pháp thủ công và tưới nước sạch để tạo ra sản phẩm rau an toàn.

 

mô hình rau sạch ở Chi Khê. Ảnh: Bá Hậu
Hệ thống cung cấp nước tưới theo hình thức nhỏ giọt hiện đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Ảnh: Bá Hậu

Ông Nguyễn Ngọc Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Nông nghiệp cây con xã Chi Khê, Con Cuông cho biết: “Lâu nay trên địa bàn huyện Con Cuông việc trồng rau vẫn còn manh mún chưa mang tính tập trung, nên hiệu quả kinh tế chưa cao và bí đầu ra. Vì vậy triển khai mô hình này sẽ tạo ra là vùng chuyên canh tập trung, da dạng về loại rau, tạo được sản phẩm rau sạch trên thị trường”.

                                                                     Bá Hậu - Minh Hạnh

;
.
.