Tạo chuyển biến mới về trách nhiệm nêu gương trong thực hiện Chỉ thị 05

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT- TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.
Chiều 9/5, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Phương Thúy
Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.
Các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh điều hành hội nghị.

Hội nghị khẳng định, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng bộ xác định là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Sau 2 năm triển khai thực hiện, Đảng bộ đã đạt những kết quả nổi bật.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Thúy
Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh hiện có 61 tổ chức cơ sở đảng với 42 đảng bộ và 19 chi bộ cơ sở; tổng số 4.725 đảng viên. Để triển khai có chất lượng Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ đã lựa chọn các vấn đề trọng tâm, xác định khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét.
Thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị với 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm kèm theo 7 nội dung thực hiện, xác định 3 nội dung đột phá.
Việc triển khai quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác hàng năm đạt 98,6%. Sau 2 năm thực hiện đã có hơn 2.500 việc của tập thể, hơn 3.000 việc của cá nhân đăng ký làm theo Bác.
Đảng ủy Khối đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức Hội thi "Bí thư chi bộ giỏi"; thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp qua website của Đảng ủy Khối; chỉ đạo xây dựng điểm về cải cách hành chính tại 5 sở (Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư).
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tăng cường chỉ đạo các tổ chức đảng cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong 2 năm kết nạp được 452 quần chúng ưu tú vào Đảng.
Bên cạnh các kết quả đạt được hội nghị cũng chỉ ra 5 hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục; đồng thời đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới trong việc thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Thúy
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận những kết quả tốt của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW sau 2 năm với nhiều cách làm thiết thực, sinh động, hiệu quả.
Đồng chí nhấn mạnh, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ Khối cần tiếp tục có những nỗ lực mới để đạt kết quả mới, trong đó chú trọng 4 nội dung.
Thứ nhất, Đảng bộ cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW sâu rộng; đưa nội dung học tập làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, lấy chi bộ là cơ sở để tổ chức học tập làm theo.
Thứ hai, phải kết hợp tốt phương châm xây và chống, lấy xây làm chính, kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt để lan tỏa, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện những sai trái, yếu kém để khắc phục kịp thời.
Thứ ba, Đảng bộ cần gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tập trung xác định những khâu đột phá để tạo bước chuyển biến mới về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; đẩy mạnh phê bình và tự phê bình; sắp xếp bộ máy tinh gọn, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ.
Thứ tư, cần chỉ đạo có chất lượng việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, lấy đó làm một trong các tiêu chuẩn đánh giá cán bộ.
30 tập thể được tuyên dương vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Thúy
Tuyên dương 50 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Phương Thúy
Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh biểu dương, khen thưởng 30 tập thể, 50 cá nhân đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.